Dokumenty do pobrania
Ścieżka 2

Doradztwo indywidualne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości, Doradztwo Biznesowe indywidualne, Dotacja bezzwrotna i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ZADANIE 5 – Ścieżka 2)

DOKUMENTACJA INFORMACYJNA

Przyznanie wsparcia finansowego – ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI

Przyznanie wsparcia finansowego – ROZLICZENIE DOTACJI

Przyznanie wsparcia pomostowego finansowego – ROZLICZENIE POMOSTÓWKI