Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2

HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek realizuje projekt „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18.

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na rynku pracy dzięki certyfikowanym szkoleniom, stażom zawodowym oraz pośrednictwie pracy i środkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 144 Uczestników projektu w tym 80 kobiet i 64 mężczyzn, osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno – gospodarcze. Projekt dotyczy powiatów: konińskiego, kolskiego oraz tureckiego.

Rekrutacja
trwa
od sierpnia
2019

Grupa
docelowa: 

144 osoby w tym 80 kobiet, 64 mężczyzn, osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub zwolnione w przeciągu ostatnich 6-ciu miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno – gospodarcze na terenie województwa Wielkopolskiego z poniższych powiatów i gmin:

KONIŃSKI

 • Golina
 • Grodziec – gmina wiejska
 • Kazimierz Biskupi – gmina wiejska
 • Kleczew Kramski – gmina wijeska
 • Krzymów – gmina wiejska
 • Rychwał
 • Rzgów – gmina wiejska
 • Skulsk – gmina wiejska
 • Sompolno
 • Stare Miasto – gmina wiejska
 • Ślesin
 • Wierzbinek – gmina wiejska
 • Wilczyn – gmina wiejska
 • Konin

KOLSKI

 • Babiak – gmina wiejska 
 • Chodów – gmina wiejska 
 • Dąbie
 • Grzegorzew – gmina wiejska 
 • Kłodawa 
 • Koło – gmina wiejska
 • Koło 
 • Kościelec – gmina wiejska 
 • Olszówka – gmina wiejska 
 • Osiek Mały – gmina wiejska 
 • Przedecz

TURECKI

 • Brudzew – gmina wiejska
 • Dobra Kawęczyn – gmina wiejska
 • Malanów – gmina wiejska
 • Przykona – gmina wiejska
 • Tuliszków
 • Turek
 • Turek – gmina wiejska
 • Władysławów – gmina wiejska

KRYTYRIA REKRUTACYJNE:

 • osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych w przeciągu ostatnich 6-ciu miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów modernizacyjnych, adaptacyjnych i restrukturyzacyjnych
 • osoby bezrobotne: 20 kobiet i 19 mężczyzn
 • osoby bierne zawodowe: 13 kobiet i 8 mężczyzn
 • osoby pracujące: 47 kobiet i 37 mężczyzn
 • zamieszkałe na terenie powiatów kolskiego, konińskiego i tureckiego

Projekt przewiduje profesjonalne szkolenia i doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, realizację kursów zawodowych, zwrot kosztów dojazdu, materiały niezbędne podczas szkoleń, catering dla 120 uczestników projektu

Dla każdego uczestnika przewiduje się:

 • pomoc doradcy zawodowego oraz poradnictwo i pośrednictwo pracy

  • doradztwo zawodowe – 4 godziny
  • poradnictwo i pośrednictwo pracy – 6 godziny przez cały okres trwania projektu dla 125 osób

 • realizację kursów zawodowych średnio 80 godzin (w tym zapewnienie materiałów, egzamin, certyfikat ukończenia kursu) dla 120 osób; dla 36 osób zwolnionych, bez zatrudnienia przewidziane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 8,71 brutto za każdą godzinę szkolenia (około 696,80 zł brutto za kurs) oraz zwrot kosztów dojazdu w wysokości 10 zł za każdy dzień szkolenia

Oferujemy kursy:

 1. Przedstawiciel handlowy z elementami promocji internetowej firmy
 2. Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe podnośnikowe

Staże zawodowe – 3 miesięczne dla 36 osób zwolnionych, bez zatrudnienia

 • stypendium stażowe w wysokości 1.305,93 miesięcznie
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości 100 zł na miesiąc

Dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oferujemy:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości 60 godzin
 • doradztwo biznesowe 4h
 • bezzwrotna dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 24.057,00
 • pomostowe wsparcie finansowe przez okres 12-ciu miesięcy w wysokości 1.707,32
 • wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowo – doradczych

  Zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
  • Materiały edukacyjne

  Biuro projektu:
  ul. Kaliska 16A,
  62-570 Rychwał Telefon: 733-997-188

  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1.914.717,64 zł
  Projekt realizowany w okresie od 2019-05-01 do 2020-11-30

  Zapytania ofertowe